medewerkers

Stichting Kringloopwinkel


Wateringen en Kwintsheul


De Gorzen 5 WateringenOnze medewerkers


Wij werken met zo'n 24 vrijwilligers, die om de beurt in de winkel werken.


De ingebrachte goederen worden schoongemaakt, gecontroleerd, herstelt, geprijsd en verkocht, de opbrengst wordt eenmaal per jaar uitgedeeld aan " Goede doelen "

 

  Voorzitter: Dhr. A. Zuidgeest                                           namens St. Andreas Parochie.


  Penningmeester: Dhr. N.Duynisveld                                 namens St Jan de Doper Parochie.


  Secretaris: Dhr P. Sekeris                                               namens PKN "de Lichtbron. 


  Bestuursleden:  Mevr. T. Torn                                          namens  Hervormde Kerk.


  Dhr. N. Duijvenstein,                                                    


  Dhr. P. van der Valk                                                        namens Missie centrum.   


         

                                                    Wij staan ingeschreven bij K.v.K.

                          (S 146928) te Naaldwijk als  Stichting Kringloopwinkel Wateringen- Kwintsheul

                                                   RSIN / fiscaal nummer 8032.42.165


Copyright © All Rights Reserved