Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://kringloopwateringenkwintsheul.nl/onewebstatic/9380358692-Logo%20ANBI%20blauw%20en%20geel.JPG
Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://kringloopwateringenkwintsheul.nl/onewebstatic/a1f4a9aa57-logo.JPG Stichting Kringloopwinkel Wateringen en Kwintsheul De Gorzen 5 Wateringen ­- Mobiel:0638489136
Home | Contact | Medewerkers | Vervoer | Over ons| Giften | Verkoop |

 

Over Kringloopwinkel Wateringen Kwintsheul

Doelstelling volgens regelgeving
De Stichting verkoopt 2e handsspullen en doneert de ontvangen inkomsten aan goede doelen
Onder aftrek van zakelijke onkosten.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Stichting Kringloop verwerft de artikelen van mensen die hun zolder, kelder e.d opruimen.
En welke nog in redelijke en goede staat zijn om te verkopen, de Stichting verwerft geen kleding.
Maar alleen gebruikten voorwerpen zoals in elke huishouden te vinden is bv. Boeken, pannen, muziekdragers, glas en porselein als mede aardewerk , meubels, kleinmeubels, stoelen tafels e.d. Kinderspeelgoed, puzzels, poppen, knuffels worden veel ingeleverd.

De Kringloop koopt geen artikelen in, alle spullen worden pro-deo door de mensen afgegeven voor de verkoop. De Stichting doneert veel knuffels aan de missie en vluchtelingenhulp.

Fiscaal nummer
De Stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Den Haag onder nummer:
41146928 
het fiscaal nummer is 8032.42.165 beide nummers staan vermeld op de website.
Ons bankrekeningnummer is NL29RABO0351365737

Bestuurssamenstelling
Dhr. A. Zuidgeest (voorzitter ) namens: St. Andreas parochie Kwintsheul
Dhr. N.Duynisveld  (penningmeester ) namens: St. Elisabethparochie Wateringen
Dhr. P.Sekeris (secretaris ) namens: Prot. Gemeente de Lichtbron Wateringen

Mevr. T. Torn  namens Ned.Herv.Kerk Wateringen
Dhr. P. van der Valk namens Missiecentrum
Mevr.A. Scholtes

BEZOEK EN POSTADRES :1
 Dhr. N.Duynisveld  (penningmeester ) Hofzicht 8 2291cp Wateringen.

e-mail: ntduyisveld@gmail.com Telefonisch bereikbaar: 0174-292540

BEZOEK EN POSTADRES :2
Dhr. P. Sekeris ( secretaris ) Middenweg 150 2548 VD Den Haag

 e-mail: picas7@caiway.nl Telefonisch bereikbaar: 070 - 367 81 58

Winkel:
Kringloopwinkel
Wateringen -Kwintsheul De Gorzen 5 2291 WX Wateringen
Mobiel bereikbaar: 06. 384 891 36 ( tijdens kantoor uren )
Website: www.kringloopwateringenkwintsheul.nl

Het beloningsbeleid
Al onze medewerkers zijn als vrijwilliger pro-deo in dienst, voor een bepaald aantal uren per week, de medewerker (sters)  krijgen van de stichting eenmaal per jaar een gezellige middag aangeboden waar men geheel vrijblijvend wel of geen gebruik van kan maken, soms wordt de middag omgezet naar een avond die wij dan aanbieden b.v. in een WOK restaurant.

Voor de feestdagen aan het eind van het jaar ontvangen zij van de Stichting een fles wijn en een kerstkrans.

Onze secretaris ontvangt de gemaakte kosten voor de administratie terug na overleg van bonnen, zoals postzegels, papier en card-ridge.
De winkel ontvangt de gemaakte kosten voor koffie, thee en versnapering terug met overleg van bonnen, dit zelfde geldt voor schoonmaakmiddelen en toiletpapier. De chauffeurs krijgen na overleg van benzinebonnen, het uitgegeven geld van de penningmeester terug.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Onze medewerkers( sters) voeren de navolgende werkzaamheden uit, om de winkel in optimale toestand draaiend te houden.
Deze werkzaamheden bestaan uit: binnen gebrachte spullen nazien indien bruikbaar word het apart gezet om later afgewassen en schoongemaakt te worden, eventuele kleine reparaties worden uitgevoerd en de ingeleverde elektrische apparaten worden getest bij goed bevonden wordt het in de winkel geplaatst.

Het servieswerk, glazen, en andere voorwerpen worden door vrijwilligers geprijsd en in de des betreffende stellingen geplaatst. Een van de dames is hier verantwoordelijk.
Binnen gekomen boeken, grammofoonplaten, videobanden, DVD en Cd worden op alfabetisch volgorde en muziekkeuze in de stellingen geplaatst.
De keuken en de toilettengroep wordt op toerbuurt door de dames schoongemaakt.
De etalageramen worden door een van de heren maandelijks gewassen.
De winkel wordt volgens de geldende normen en thema’s ingericht, bv Pasen, Kerstmis e.d.
De leden van de besteldienst, halen de aangeboden goederen op zoals tafels, stoelen gasfornuizen e.d bij de klanten, en bezorgen deze ook weer bij de klanten die  spullen gekocht hebben thuis, tegen een kleine vergoeding.