ANBI

ANBI-erkenning
De Stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul is ANBI-erkend, en is geregistreerd onder informatie-nummer (RSIN) 803242165 en KVK-nummer 41146928.

De adres-gegevens en bestuursamenstelling van de stichting is te vinden op pagina “Over ons“.

Doelstelling van de Stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul
De Stichting verkoopt tweedehands goederen en doneert de ontvangen inkomsten (onder aftrek van onkosten) aan goede doelen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Stichting Kringloop verwerft de artikelen van mensen die hun zolder, kelder e.d opruimen.
En welke nog in redelijke en goede staat zijn om te verkopen, de Stichting verwerft geen kleding.
Maar alleen gebruikten voorwerpen zoals in elke huishouden te vinden is bv. Boeken, pannen, muziekdragers, glas en porselein als mede aardewerk, meubels, kleinmeubels, stoelen tafels e.d. Kinderspeelgoed, puzzels, poppen, knuffels worden veel ingeleverd.

De Kringloop koopt geen artikelen in, alle spullen worden pro-deo door de mensen afgegeven voor de verkoop. De Stichting doneert veel knuffels aan de missie en vluchtelingenhulp.

Het beloningsbeleid
Al onze medewerkers zijn als vrijwilliger pro-deo in dienst, voor een bepaald aantal uren per week, de medewerker (sters)  krijgen van de stichting eenmaal per jaar een gezellige middag aangeboden waar men geheel vrijblijvend wel of geen gebruik van kan maken, soms wordt de middag omgezet naar een avond die wij dan aanbieden b.v. in een WOK restaurant.

Voor de feestdagen aan het eind van het jaar ontvangen zij van de Stichting een fles wijn en een kerstkrans.

Onze secretaris ontvangt de gemaakte kosten voor de administratie terug na overleg van bonnen, zoals postzegels, papier en inktcartridges.
De winkel ontvangt de gemaakte kosten voor koffie, thee en versnapering terug met overleg van bonnen, dit zelfde geldt voor schoonmaakmiddelen en toiletpapier. De chauffeurs krijgen na overleg van benzinebonnen, het uitgegeven geld van de penningmeester terug.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Onze medewerkers( sters) voeren de navolgende werkzaamheden uit, om de winkel in optimale toestand draaiend te houden.

  • Binnen gebrachte spullen worden nagezien en indien bruikbaar apart gezet om later gereinigd te worden.
  • Eventuele kleine reparaties worden uitgevoerd en ingeleverde elektrische apparaten worden getest en indien goed bevonden in de winkel geplaatst.
  • Het servieswerk, glazen, en andere voorwerpen worden door vrijwilligers geprijsd en in de des betreffende stellingen geplaatst. Een van de dames is hier verantwoordelijk.
  • Binnengekomen boeken, grammofoonplaten, videobanden, DVD en Cd worden op alfabetisch volgorde en muziekkeuze in de stellingen geplaatst.
  • De keuken en de toilettengroep wordt op toerbuurt door de dames schoongemaakt.
  • De etalageramen worden door een van de heren maandelijks gewassen.
  • De winkel wordt volgens de geldende normen en thema’s ingericht, bv Pasen, Kerstmis e.d.
  • De leden van de besteldienst halen de aangeboden goederen op zoals tafels, stoelen gasfornuizen e.d bij de klanten, en bezorgen deze ook weer bij de klanten die  spullen gekocht hebben thuis, tegen een kleine vergoeding.

Balans en resultatenrekening 2023

Balans

Activa20232022
Liquide middelen
– Bankrekening27.980,2558.673,18
– Spaarrekening40.000,000,00
– Kas0,000,00
– Kruisposten0,000,00
Totaal Activa67.980,2558.208,39
Passiva20232022
Kapitaal56.492,1856.478,39
Aan derden32.850,00-33.000,00
Saldo Kapitaal23.642,1823.478,39
Af te dragen BTW 4e kw.2.087,002.181,00
Winst boekjaar42.251,0733.013,79
Totaal Passiva67.980,2558.673,18

Resultatenrekening

Baten20232022
Bruto omzet86.973,0571.803,73
af: BTW13.986,5311.545,00
Netto omzet72.986,5260.258,73
Giften1.661,002.053,00
Rente0,000,00
Totaal Baten74.647,5262.311,73
Lasten20232022
Energie1.389,07134,12
Vervoer2.341,262.649,74
Huur24.236,5822.779,06
Vergaderkosten248,96214,12
Inventaris254,58170,17
Attenties1.539,191.392,75
Bankkosten451,79387,66
Diversen1.935,021.570,32
Totaal lasten32.396,4529.297,94
Winst boekjaar42.251,0733.013,79
Saldo74.647,5262.311,73